ĐẤT HAI MẶT TIỀN VIEW LÚA - XUA TAN BỘN BỀ, VỀ MIỀN THÔN QUÊ