Nhà 2 tầng khang trang sau lưng đường Nguyễn Duy Hiệu