Nóng từng giờ, sinh lợi từng ngày với lô đất 2,1 tỷ nằm giữa làng quê An Mỹ thanh bình.